Att välja en säkerhetsdörr

En säkerhetsdörr är precis som det låter, en dörr som alltså är en aning säkrare än en vanlig standarddörr. Säkerhetsdörrar har ett bättre skydd än vad ”vanliga” dörrar har, som t.ex. mot inbrott. Men dem skyddar även mot brand, buller, oljud samt även mot lukt.

Vad som kännetecknar en säkerhetsdörr är att den oftast tillverkas av stål. Men även trädörrar med en stålkärna kan förekomma. Det finns många återförsäljare som också utvecklar dörrens utseende efter önskemål, dock till ett högre pris. Om man köper en säkerhetsdörr får man oftast också hjälp med installation av säkerhetsdörren och nedmontering av den gamla dörren.

Säkerhetsdörrar används ofta i stora köpcentrum eller till stora lokaler i t.ex. industriområden. Men på senare tid har det blivit allt oftare även på privathus, såsom t.ex. lägenheter och/eller villor. Mer och mer vanligt i lägenhetshus.

För att veta om det är en säkerhetsdörr kan man testa att knacka lite på dörren, då hör man om den låter ihålig och tunn. Och i så fall så är det inte en säkerhetsdörr. Om man inte hör något när man knackar så kan man vara säker på att det är en säkerhetsdörr. Man kan också se skillnad på låskonstruktionen, en vanlig dörr har alltså en sämre låskonstruktion än vad en säkerhetsdörr har. Säkerhetsdörrens låskonstruktion är mer sammanhängande, det vill säga att lås, reglar och dörrblad bildar en gemensam enhet och har därför oftast inga svaga punkter. Många säkerhetsdörrar kan också ha en borrskyddad låscylinder. Vilket betyder att det gör det svårare för inbrottstjuven att försöka dyrka upp låset.

Varför säkerhetsdörr?

En säkerhetsdörr är en bra investering, den är en aning dyrare än en vanlig dörr men har så mycket fördelar. Det är för att den är mer förstärkt och skyddad än en vanlig standarddörr och alltså mer effektiv mot inbrottstjuvar, detta eftersom att den anses näst intill omöjlig att forcera med våld. Det tränger inte igenom lukt från dörren och om det skulle börja brinna i ett lägenhetshus t.ex. så stoppar dörren den brandfarliga röken att nå in i lägenheten och man är därför även skyddad mot det. Dörren isolerar även bra mot ljud, vilket ger en mer behaglig och trevlig känsla om man bor i t.ex. ett lägenhetshus. Det innebär att man inte behöver störa sig lika mycket på grannarna om dem för mycket ljud och vice versa.

Säkerhetsdörrar, klassningar och certifikat

Det finns lite olika klassificeringar och certifikat för respektive säkerhetsområde på dörrarna. Och de måste ha testats och fått godkänt för få ha de olika certifieringarna, för att de ska få klassas som säkerhetsdörrar. Tidigare hade dörrarna en certifiering som idag har utgått, de klassades som 1-4 med lite olika certifieringar och nummer. Idag är standarden för en säkerhetsdörr ”SS EN-1627”. Och detta klassas som europeisk standard. Men det är alltså viktigt att se till att dörren är certifierad innan man köper den. Men detta får man ofta hjälp med av återförsäljare, det viktigaste är att se till att dörren är godkänd och är certifierad.