Kombinera nya dörrar med nytt trapphus

Står din bostadsrättsförening inför ett byte till säkerhetsdörrar? Eller äger du en fastighet med lägenheter där dörrarna ska bytas ut? Detta är ett bra tillfälle att också åtgärda trapphuset. Kanske räcker det med ny färg, kanske behövs en mer genomgripande renovering.

Det allra första du ser när du går ut ur din lägenhet är trapphuset. Det är också det första en besökare ser när hen träder in i fastigheten. Ett vackert trapphus skapar ett bra intryck av hela fastigheten, och gör den mer attraktiv. Det höjer värdet på lägenheterna, och får också de boende att ta bättre hand om fastigheten. En fastighet som de boende bryr sig om är också en säkrare fastighet. 

Det här är ett viktigt skäl till varför det är en bra idé att renovera trapphuset i samband med ett byte till säkerhetsdörrar. Dagens säkerhetsdörrar går att få i nästan vilket utseende som helst, från sekelskifte till modernt. Det innebär att det går att återställa trapphuset till dess forna glans med nya dörrar i gammal stil och en trapphusmålning som tar hänsyn till husets historia. Mer om vad en trapphusmålning kan åstadkomma finns att läsa här.

Att återställa ett trapphus

Många trapphus har målats om flera gånger sedan husen först byggdes, och detta har inte alltid gjorts med respekt för byggnadens historia. Som tur är går det dock, som Stockholms stadsmuseum skriver på sin webbplats, alltid att återställa trapphuset. Ju fler originaldelar som är bevarade, desto bättre är det dock. För att veta hur trapphuset en gång har sett ut underlättar det som det finns foton eller teckningar, men man kan också undersöka de undre lagren av färg, samt jämföra med andra trapphus från samma tid. Om målningen blivit skadad måste man också undersöka vad som orsakat skadorna. Detta måste kanske åtgärdas innan man kan gå vidare med restaureringen.