Fler skaffar säkerhetsdörr: inbrotten minskar

Under 2020 minskade inbrotten, vilket bl.a. Hem & Hyra har uppmärksammat. Visst har det till viss del att göra med att människor har hållit sig hemma till följd av pandemin. Men en annan viktig anledning är att fler och fler svenskar valt att installera säkerhetsdörr.

En säkerhetsdörr är ett av de bästa sätten att höja säkerheten i sin bostad, och den skyddar inte bara mot inbrott, utan även mot rök och brandgaser. Som du kan läsa om här stänger den också ute buller och lukt från trapphuset. 

Men det går inte att komma ifrån att den vanligaste anledningen till att hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och enskilda väljer att installera säkerhetsdörr är att det är ett bra skydd mot inbrott. Vid sidan av en skällande hund är en säkerhetsdörr av hög säkerhetsklass troligen det som har störst avskräckande effekt på tjuvar.

Säkerhetsdörrar minskar inbrotten

Under 2020 minskade inbrotten, vilket bl.a. Hem & Hyra har uppmärksammat. Visst har det till viss del att göra med att människor har hållit sig hemma till följd av pandemin. Men en annan viktig anledning är att fler och fler svenskar valt att installera säkerhetsdörr.

En säkerhetsdörr är ett av de bästa sätten att höja säkerheten i sin bostad, och den skyddar inte bara mot inbrott, utan även mot rök och brandgaser och stänger ute buller och lukt från trapphuset. 

Men det går inte att komma ifrån att den vanligaste anledningen till att hyresvärdar, bostadsrättsföreningar och enskilda väljer att installera säkerhetsdörr är att det är ett bra skydd mot inbrott. Vid sidan av en skällande hund är en säkerhetsdörr av hög säkerhetsklass troligen det som har störst avskräckande effekt på tjuvar. 

Säkerhetsdörrar minskar inbrotten

Faktum är att inbrotten har minskat i Sverige de senaste åren. Man skulle kunna tro att det beror på pandemin, och att tjuvar inte vågar bryta sig in där någon kan sitta och jobba. Men i själva verket är det så att minskningen var synbar redan före pandemin. Hem & Hyra rapporterade om detta redan i januari 2020. 

Förklaringarna till att inbrotten minskat är flera. Förebyggande åtgärder som säkerhetsdörrar, kraftiga lås, stöldskyddsmärkning och grannsamverkan har haft stor betydelse. Polisen har också blivit bättre på att identifiera de ligor som står för de organiserade inbrotten. Det har också blivit svårare för internationella ligor att ta sig mellan länder, när gränserna varit stängda.

Men vad kommer att hända när Covid-19 inte är en pandemi längre? Kommer allt att återgå till hur det var innan, och innebär det i så fall att inbrotten kommer att öka igen? Det är nog klokt att vara förberedd, vilket bland annat innebär att installera en säkerhetsdörr redan nu.